Последователи
д-р Лилия Димитрова
д-р Даниел Кангалов
д-р Тодорка Мущрина
д-р Ирина Митова
д-р Ирина Митова
Общопрактикуващ лекар - педиатрия
д-р Николай  Брайнов