Опит

1000, София, България, ул. Николай Коперник 9
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:30

Сряда

08:00 - 14:30

Петък

08:00 - 14:30

Вторник

11:30 - 18:30

Четвъртък

11:30 - 18:30

Платен прием
Работи с осигурител