За мен

Д-р Дочев е лекар по специалност Спешна медицина. Притежава 17 годишен опит- ЦСМП и СПО УМБАЛ " Проф.Д-р С.Киркович"

.