За мен

специалист гастроентеролог

Завършила МУ - гр.София

Придобити специалности - "Вътрешни болести" и "Гастроентерология" - МУ гр.София