Последователи
д-р Марин Мухтаров, дм
д-р Бирсен Исмет Айтач