За мен

Завеждащ Детски диабетен център към Клиника по детски болести при УМБАЛ-Плевен.

Образование:

 • Средно образование – СПУ гр.Никопол /1970 год./;
 • Висше образование – МА София /1977год./
 • Специалности:

Детски болести /1983 год./

Детска ендокринология и болести на обмяната /1998 год./

Академични позиции:

 • Доктор по научна специалност Педиатрия през 2001 год. с дисертационен труд на тема: „Количество и разпределение на мастната маса при затлъстяване в детска възраст и значението им за по-късните му усложнения”;
 • Доцент /2006 год./;

Квалификационни курсове:

 • Winter school ISPAD – Италия 1995, Дания 2001;
 • ESPE – София 1998, Румъния 2001, Варна 2012;
 • Проблемно базирано обучение по медицина 2000;
 • Въведение в ДКП за изследователи 2005;
 • Участие в международни форуми на ESPE и EASD: Словения, Швейцария, Франция, Холандия, Финландия, Турция, САЩ, Португалия;

Преподавателска дейност:

 • Лекции и упражнения със студенти МФ и ФОЗ (БЕО и АЕО), специализиращи лекари по Детски болести, Обща медицина, Спешна помощ и Медицински колеж;

Научни интереси и разработки:

 • 123 научни съобщения, 45 публикации в български и чужди списани;
 • Научно-изследователски проекти върху късните съдови усложнения на диабета при деца;
 • Научни интереси: Затлъстяване, захарен диабет и неговите усложнения, детска ендокринология и обща педиатрия;

Членство в научни и обществени организации:

 • Член на ФС на МФ, МУ-Плевен;
 • Комисия по финансиране на научно-изследователски проекти;
 • Комисия за провеждане на държавен изпит за специалност по Детски болести и Детска ендокринология – МЗ;
 • Републикански консултант по ДБ при спешни състояния за Централна северна България.
 • Член на БПА
 • Член на BNSPE
 • Член на БДЕ
 • Член на БДГЧ
 • Член на СУ

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35965886509
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 13:00

Вторник

07:00 - 13:00

Сряда

07:00 - 13:00

Четвъртък

07:00 - 13:00

Петък

07:00 - 13:00

Работи с осигурител
5800, Плевен, България, жк. Сторгозия
359887349154
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 17:00

Четвъртък

14:00 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Детска ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Детска ендокринология и болести на обмяната

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb