За мен

Завършва медицина в Плевен. Обучаваща диабетна сестра. Преподавател във Факултет "Здравни грижи" в Катедра "Сестрински и терапевтични грижи" при МУ-Плевен.

Образование

  • Средно образование – Руска езикова гимназия – Плевен /1972 -1976год. /
  • Полувисш медицински институт – Плевен /1976 – 1978 год./
  • Медицински университет – Плевен /2004 – 2009 год./

Академични позиции

  • Преподавател МУ – Плевен

Преподавателска дейност

  • Учебно практически занятия по Здравни грижи
  • Учебна клинична практика

Научни интереси

  • Обучение в самоконтрол на пациенти със захарен диабет
  • Метаболитни нарушения н детска възраст

Членство в научни и обществени организации

  • Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи