Последователи
д-р Фатме Мюнюр Мехмед
д-р Фатме Мюнюр Мехмед
Физикална и рехабилитационна медицина
Мариела Даскалова
д-р Вера Семерджиева
д-р Златко Кироваков
д-р Златко Кироваков
Акушерство и гинекология