За мен

Завършила е сестрински грижи в МУ- Пловдив през 2010г.

  • Работила е две години в очен кабинет
  • Практикувала е в кардиологичен и ревматологичен  кабинет