За мен

Д-р Димова е завършила Висшия медицински институт - Варна през 1987 г. През 2004 г. придобива специалност по нервни болести.

Д-р Димова е завършила Висшия медицински институт - Варна през 1987 г. През 2004 г. придобива специалност по нервни болести. Работи в неврологично отделение на Александровска болница - София и Общинска болница -Варна.
Има сертификати за високоспециализирани диагностични методи в неврологията - електроенцефалография, електромиография и ултразвуково Доплерово изследване на каротидни съдове.

Има клинирчни интереси в сферата на невропсихологията.