За мен

Д-р Димова е завършила Висшия медицински институт - Варна през 1987 г. През 2004 г. придобива специалност по нервни болести.

Д-р Димова е завършила Висшия медицински институт - Варна през 1987 г. През 2004 г. придобива специалност по нервни болести. Работи в неврологично отделение на Александровска болница - София и Общинска болница -Варна.
Има сертификати за високоспециализирани диагностични методи в неврологията - електроенцефалография, електромиография и ултразвуково Доплерово изследване на каротидни съдове.

Има клинирчни интереси в сферата на невропсихологията.

Опит

9000, Варна, България, жк Възраждане, ул. Вяра 7
35952570670
Дни за консултация

Вторник

09:00 - 11:00

Четвъртък

09:00 - 11:00

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)