2015
Анатомичните вариации на темпоралната кост при кохлеарна имплантация - рядък клиничен случай от практиката
Анатомичните вариации на темпоралната кост при кохлеарна имплантация - рядък клиничен случай от п...

Ние сме едни от първите, които използваме кохлеарната имплантация за лечение на заболяванията на ...

Публикации

Анатомичните вариации на темпоралната кост при кохлеарна имплантация - рядък клиничен случай от практиката
Анатомичните вариации на темпоралната кост при кохле...
Публикация