За мен

Д-р Веселин Стамболийски е завършил Висшия медицински инстиут -Варна през 1986 г., а през 1995 г. придобива специалност по урология. Работи в МБАЛ "Св. Анна"-Варна от 1990 г. и в Сити Клиник Брегалница от 2008 г.

Д-р Веселин Стамболийски е завършил Висшия медицински инстиут -Варна през 1986 г., а през 1995 г. придобива специалност по урология. Работи в МБАЛ "Св. Анна"-Варна от 1990 г. и в Сити Клиник Брегалница от 2008 г.

Специализирал е лапароскопия и перкутанна литолапаксия в Патра, Гърция, и ендоскопски операции в това число лазерни операции на простата в Нюрнберг, Германия.
Има сертификати по ултразвукова диагностика, уродинамика, ендоурология при лечение на бъбречно-каменна болест, лапароскопски операции в урологията, екстракорпорална литотрипсия.

Опит

9000, Варна, България, ул. Брегалница 1
35970033900
Лапароскопия, ендоскопски операции, ултразвукова диагностика
Дни за консултация

Сряда

14:00 - 16:00

Четвъртък

14:00 - 16:00

Петък

14:00 - 16:00

Платен прием