За мен

Д-р Веселин Стамболийски е завършил Висшия медицински инстиут -Варна през 1986 г., а през 1995 г. придобива специалност по урология. Работи в МБАЛ "Св. Анна"-Варна от 1990 г. и в Сити Клиник Брегалница от 2008 г.

Д-р Веселин Стамболийски е завършил Висшия медицински инстиут -Варна през 1986 г., а през 1995 г. придобива специалност по урология. Работи в МБАЛ "Св. Анна"-Варна от 1990 г. и в Сити Клиник Брегалница от 2008 г.

Специализирал е лапароскопия и перкутанна литолапаксия в Патра, Гърция, и ендоскопски операции в това число лазерни операции на простата в Нюрнберг, Германия.
Има сертификати по ултразвукова диагностика, уродинамика, ендоурология при лечение на бъбречно-каменна болест, лапароскопски операции в урологията, екстракорпорална литотрипсия.