За мен

Д-р Абушев е завършил Висшия медицински институт - Варна през 1988 г. и придобива специалност по урология през 1993 г. От 2008 г. работи като уролог и в Сити Клиник Брегалница.

Д-р Абушев е завършил Висшия медицински институт - Варна през 1988 г. и придобива специалност по урология през 1993 г. Работил е последователно в МБАЛ Силистра, МБАЛ “Св.Анна”- Варна и ДКЦ 4.

От 2008 г. работи като уролог и в Сити Клиник Брегалница.

Д-р Абушев има сертификати по ехографска диагностика на пикочо-отделителната система и ендоскопска урология. Има дългогодишен опит в лечението на бъбречно-каменната болест с екстракорпорална литотрипсия и ендоскопски операции главно при доброкачествена простатна хипертрофия.

д-р Ивелин Абушев създаде публикация
2016
Бъбречнокаменната болест зачестява през летния сезон
Бъбречнокаменната болест зачестява през летния сезон

Д-р Абушев е завършил Висшия медицински институт - Варна през 1988 г. и придобива специалност по ...

Публикации

Събития

Дискусии