За мен

Извършва хематологични, биохимични, хормонални и високоспециализирани изследвания.

  • Дипломиран специалист по клинична лаборатория в МУ- София от 2013г.
  • Работи в ДКЦ 6 от 1 година

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Любен Каравелов 5
Работи по график
Работи с осигурител