За мен

Завършила МУ-Плевен, специализант по ендокринология