За мен

Завършила МУ-Плевен, специализант по ендокринология

Опит

5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27
35968667323
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Ендокринология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb