За мен

Завършила медицина в Плевен. След това работи една година в отделение по детски болести в МБАЛ-Левски.

След това работи в ЦСМП-Плевен 10 години, а от 2000 г. е общопрактикуващ лекар в ДКЦ 1-Плевен.