За мен

Д-р Йорданова е специалист по неврология и обща медицина. Завършила е МУ-Плевен.

Има редица сертификати от участия и курсове: Иглотерапия, сертификати от специализации от форуми във Вашингтон, Барселона и др.