За мен

През 1976 г. завършва медицина във ВМИ, София. От 1982 г. - придобита специалност „вътрешни болести” и от 1986 г. – придобита специалност „кардиоревматология”.

През 1976 г. завършва медицина във ВМИ, София. От 1982 г. - придобита специалност „вътрешни болести” и от 1986 г. – придобита специалност „кардиоревматология”.

След конкурс е назначена като лекар-асистент (16.05.1977 год.), а от 01.01.1986 г. до 01.01.1992 г. е гл. асистент в Национален център по сърдечносъдови заболявания и рехабилитация, София. Защитава дисертация през 1992 г. и от 01.02.1993 г. е доцент към Националния център по сърдечно-съдови заболявания. От 01.09.2000 г., е началник клиника по кардиология.

Специализация по кардиология - 1982-1983 г. - Франция, Париж, Университетска болница “БРУСЕ”, Университет Мария и Пиер Кюри.

Специализация по кардиология и интраоперативна ехокардиография - 1989-1990 г. - Япония, Осака и Токио в Университетска болница “САЙТАМА”.

Участия в научни организации:

1994 - 2000 г. – член на научния комитет на Европейското кардиологично дружество

1998 г. – научен сътрудник на списанието на Европейското кардиологично дружество1992 – 2000 г.– научен секретар на Българското кардиологично дружество (БКД)

1994 - 2002 г. – главен редактор на списанието на БКД

2001 г. – член на Управителния съвет на Българската липидна лига

2000 г. – член на Нюйоркската академия на науките

2002 г. – член на редакционната колегия на списание “Лекарска практика”

2003 г. – член на редакционната колегия на списанието на БКД

2002 – 2010 г. – председател на работна група по фармакология към БКД

2000 г. - FELLОW на Европейското кардиологично дружество

2004 – 2008 г. – член на Управителния съвет на БКД

2002 г.– член на редакционната колегия на списание “Българска кардиология”

2006 г. – член на Управителния съвет на Международно дружество по фармакотерапия

2006 – 2012 г. – Национален консултант по кардиология

2008 г. – Национален директор по образование в кардиологията – Европейско кардиологично дружество

2008 г.– съпредседател на Асоциация “Метаболитен синдром”

2010 г.- председател на работна група “остър коронарен синдром” към БКД

2011 г. – член на работна група “съдова биология” към Медицински университет - Флорида

Опит

1000, София, България, ул. Коньовица 65
Платен прием
Работи с осигурител