За мен

Проф. Стоян Миланов е изпълнителен директор на УМБАЛСМ "Пирогов". Председател е на Българското дружество по спешна медицина.

Професионални квалификации:

Завършва медицина през 1996 г. в Медицински Университет, София.

Придобива специалност „Анестезиология и интензивно лечение” през 2002 г. 

Придобива специалност „Спешна медицина” през 2008 г. 

Придобива магистърска степен „Обществено здраве и здравен мениджмънт” през 2010 г.

Основни специализации – Копенхаген, Дания и Кеймбридж, Обединено Кралство. 

Професионално развитие:

Започва професионалната си кариера през 1996 г. като лекар-ординатор в Клиника по Спешна Анестезиология и Интензивно Лечение в Институт „Пирогов”. През 1998 година след спечелен конкурс назначен за научен сътрудник в Клиника по Спешна Анестезиология и Интензивно Лечение в Институт „Пирогов”. През 2004 г. е назначен за началник сектор „Септичен” в Клиника по спешна анестезиология и Интензивно Лечение в Институт „Пирогов”. От 2007 година до момента е началник на Клиника по Интензивно Лечение с Шокова зала в Институт „Пирогов”. През 2006 г. защитава успешно дисертационен труд, с присъдена научна и образователна степен „Доктор”. Хабилитира се по специалността „Анестезиология и интензивно лечение” през 2007 г.

Автор на множество публикации в реферирани списания и монография – „Травма хранителна и метаболитна поддръжка”.

Основни области на професионален интерес: 

механична вентилация;

остър респираторен дистрес синдром;

метаболитна и хранителна поддръжка;

политравма;

медицински информационни системи;

спешна медицина. 

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител
проф. Стоян Миланов dashboard.own_post_posted
2014
Съществуват два вида медицина – спешна и останалата
Съществуват два вида медицина – спешна и останалата

Българското дружество по спешна медицина бе създадено преди 1 г. Безспорно предимство на страната...

Публикации

Съществуват два вида медицина – спешна и останалата
Съществуват два вида медицина – спешна и останалата
Публикация