Последователи
Албена Теофилова
Албена Теофилова
Студент по здравни грижи
д-р Али Али Селиман
д-р Али Али Селиман
Анестезиология и интензивно лечение
доц. Владимир Гончев, дм
д-р Мартина Вълчева
д-р Здравко  Парашкевов
доц. Евгения Станкова, дм
доц. Евгения Станкова, дм
Клинична токсикология