За мен

Специалист-невролог в МЦ Света София - Бургас

1988г. завършила образователно-квалификационна степен магистър-лекар във ВМИ Варна

1994г. Призната специалност по Нервни болести.
1995 - 2010г. Ординатор-невролог в МЦ Света София - Бургас
от 2005г. Специалист-невролог в МЦ Света София - Бургас
2009г. Преминала курс по Доплерова сонография при проф. Шотеков и Доц. Василева и призната правоспособност по Ултразвукова диагностика на нервната система.
2010г. Преминала курс по Електромиография при Проф. Ишпекова и призната правоспособност по електромиография.
2008г. сертификат от Българската асоциация по невроонкология.
Участие в конгреси, квалификационни курсове, симпозиуми и научни конференции:
- Интернационален Дунавски симпозиум по неврологични науки.
- Конгреси по неврология.
- Национална конференция по проблемите на епилепсията при деца и възрастни - диагностика и лечение.
- Национална конференция по Епилепсия и пароксизмални състояния.
- Национален семинар за мястото на класическите антиконвулсанти в лечението на Епилепсията.
- Национална конференция по проблемите на Мозъчнно-съдовата болест.
- Национална конференция по патофизиология и лечение на болката.
- Национална конференция за насърчаване на изследванията на редки болести в страните от Източна Европа.
- Тематични лекционни курсове.

Опит

8000, Бургас, България, ул. Възраждане 13
Платен прием
Работи с осигурител