За мен

Д-Р ЕНЧО МИХАЙЛОВ ЕНЕВ e автор на фракталната теория в медицината. Лекар със специалности по спортна и източна медицина.

Висш Медицински Институт “И. П. Павлов”, Диплома, Златен медал

Автор на фракталната теория в медицината

Разработки - "Изкуствен интелект", биофизика

Спортна медицина към Диспансер по Спортна Медицина Пловдив

Комисия по здравеопазване към Министерство на Здравеопазването

Медицински Директор на “БИС-Атлант” АД, Пловдив

ЕНДО-МЕД ООД - Управител

Специалност “Спортна медицина”, Диплома

Завършени обучения по:

Иглотерапия-мокса терапия

Мениджмънт

Оперативна травматология към Военно Медицинска Академия, София

Специализиран Маркетинг в медицината, Германия

Маркетинг и управление на продажбите

Изследване и икономическо планиране

Leadership seminars, USA

Публикации от научни форуми: над 43

Член на УС на Съюз на учените в България

ICMART

Член на борда на Директорите на БДТКМ - Българско дружество по традиционна китайска медицина

Основател на Международната Организация по Фрактална Медицина

Lions Club Plovdiv - Президент основател

http://doctora.bg/

д-р Енчо Михайлов Енев създаде публикация
2015
Д-р Енев - „...ще посоча на студентите - медици от Пловдив мостовете между източната и западната ...

"Откривам 8-я световен конгрес по Медицинска акупунктура под егидата на ICMART, като пожелавам на...

д-р Енчо Михайлов Енев създаде публикация
2015
Принципи на лечение с Чжен Цзю (акупунктура и мокса терапия) от гледна точка на теорията за деформациите на фракталните структури
Принципи на лечение с Чжен Цзю (акупунктура и мокса терапия) от гледна точка на теорията за дефор...

При човека съществуват редица явления и процеси, които са незадоволително обяснени от класическ...

Публикации

Д-р Енев - „...ще посоча на студентите - медици от П...
Публикация
Принципи на лечение с Чжен Цзю (акупунктура и мокса терапия) от гледна точка на теорията за деформациите на фракталните структури
Принципи на лечение с Чжен Цзю (акупунктура и мокса ...
Публикация