За мен

Д-р Лечева-Шишманова е семеен лекар

Като личен лекар, доктор Венелина Лечева Шишманова извършва прегледи и лечение на пациенти. Всеки семеен лекар е длъжен, веднъж годишно да извърши за своите пациенти – профилактичен преглед. Прегледа включва: електрокардиограма, изследване на триглицериди и холестерол, изследване на артериално кръвно налягане и кръвна захар. Доктор Лечева диагностицира и извършва лечение на заболявания, свързани със сърцето, белите дробове, покочо-половата система, стомашно чревният тракт.

Като семеен лекар, доктор Венелина Лечева Шишманова извършва детски консултации. Специалистът по обща медицина, следи за правилното развитие и растежа на Вашето дете. Извършва също и задължителните и препоръчителни имунизации, назначава различни изследвания. При необходимост, доктор Лечева ще Ви консултира как да походите в отглеждането на дете.

Услуги, предлагани в кабинета:

Извършване на диагностика, рехабилитация и наблюдение на болни, консултация и профилактика;

Предписване на лабораторни и други изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации;

Извършване на здравна промоция, профилактика, диспансеризация на хронично болни;

Предписване на лекарства на свободна продажба и по РЗОК, превързочни материали и медицински пособия;

Уреждане на временна нетрудоспособност – собствена или чрез ЛКК;

Лекуване на болни в амбулаторни условия и у дома;

Насочване на пациенти за консултативна или болнична помощ – хоспитализация, когато лечебната цел налага това.


Услуги, предлагани в кабинета:

Извършване на диагностика, рехабилитация и наблюдение на болни, консултация и профилактика;

Предписване на лабораторни и други изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации;

Извършване на здравна промоция, профилактика, диспансеризация на хронично болни;

Предписване на лекарства на свободна продажба и по РЗОК, превързочни материали и медицински пособия;

Уреждане на временна нетрудоспособност – собствена или чрез ЛКК;

Лекуване на болни в амбулаторни условия и у дома;

Насочване на пациенти за консултативна или болнична помощ – хоспитализация, когато лечебната цел налага това.


Услуги предлагни в кабинета :

Извършване на диагностика,рехабилитация и наблюдение на болни, консултация и профилактика.

Предписване на лабораторни и други иследвания, извършване на медицински дейности и манипулации.

Извършване на здравна промоция, профилактика и диспансеризация на хронино болни.

Предписване на лекарства на свободна продажба и по РЗОК , превързочни материали и медицински пособия.

Уреждане на временна нетрудоспособност - собствена и чрез ЛКК.

Лекуване на болни в амбулаторни условия и у дома.

Насочване на деца и възрастни за консултативна и болнична помощ -  хоспитализация, когато лечебната цел налага това.

Опит

Работи
6000, Стара Загора, България, бул.Цар Симеон Велики 112 ет.2 офис 6
359888983341
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Вторник

12:00 - 18:00

Четвъртък

12:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител