За мен

Началник на Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Образование:1977 г. - висше образование по медицина, Медицински университет, СофияСпециализации:1985 г. - специалност: „Вътрешни болести”,

1995 г. - специалност: „Ендокринология и болести на обмяната”

1998 г. - специалност: „ Храненето и диететиката”

Специализции:

 • Институт по хранене на АМН, Москва 1985 г.;
 • Национален институт по храни и хранене, Варшава 1987;
 • Европейски сертификационен курс по затлъстяване, Атина, 2000 г.
 • Клинично хранене, Маанстриит, 2008 г.
 • ESPEN .

Професионално развитие:

1977 г. - ординатор, Вътрешно отделение, Окръжна болница, Търговище

1979 г. - асистент; старши асистент; главен асистент, Клиника по лечебно хранене и метаболитни заболявания, Медицински университет, София,

2002 г. - началник на Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика в УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”

2004 г. - доцент в КМЕЗД

 • Дългогодишна клинична, експертна, лечебно-диагностична, преподавателска дейност в областта на клиничната диететика и метаболитни заболявания; автор на учебна програма по диетология за медицински колеж

Членство:

 • Европейска академия на науките по хранене и затлъстяване;
 • Атланто-евро-средиземноморска академия на медицинските науки;
 • Българско дружество по ендокринология;
 • Член на управителния съвет на Българска диабетна асоциация;
 • Член на Ръководството на Българското дружество по хранене и диететика;
 • Член на президиума на Атланто-евро-средиземноморска академия на медицинските науки.
 • Европейска асоциация за изучаване на диабет
 • Европейска аcоциация за изучаване на захарния и
 • БУЛДПЕН – зам.-председател
 • Член на Управителния съвет на СБМС (СНМД)
Участие в научни форуми и публикации:
 • Над 100 научни публикации;
 • над 150 научни съобщения на национални и международни научни форуми;
 • член на редколегията на сп.”Диабет и метаболизъм”, на сп.”Скрипта периодика” и в.”Медицински магазин”;
 • Гл. редактор на сп. „Медицинска диететика”.
Дисертационен труд за научна и образователна степен „доктор”„Подагра и хиперурицемия при затлъстяване ”, 1989 г.

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
35929432560
Дни за консултация

Понеделник

14:30 - 17:30

Платен прием
Метаболитен синдром и диабет при напреднала възраст - терапевтични аспекти
Метаболитен синдром и диабет при напреднала възраст - терапевтични аспекти

 Мнозинството от пациенти с диабет тип 2 в съвременната медицинска практика са в пенсионна възрас...

Отслабващите не бива да свалят повече от 4 кг на месец
Отслабващите не бива да свалят повече от 4 кг на месец

Наднорменото и поднорменото тегло могат да предизвикат редица сериозни патологични промени в орга...

Публикации

Отслабващите не бива да свалят повече от 4 кг на месец
Отслабващите не бива да свалят повече от 4 кг на месец
Публикация
Всеки трети страда от метаболитен синдром, 1 от 10 българи с диабет
Всеки трети страда от метаболитен синдром, 1 от 10 б...
Публикация
Всеки трети страда от метаболитен синдром, 1 от 10 българи с диабет
Всеки трети страда от метаболитен синдром, 1 от 10 българи с диабет

Българинът изяжда два пъти повече сол от препоръчителното и прехвърля нормата за мазнини, предимн...