За мен

Началник на Клиника по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Образование:1977 г. - медицина, Медицински университет, София

 

Придобити специалности:

1985 г. - специалност: „Вътрешни болести”,

1995 г. - специалност: „Ендокринология и болести на обмяната”

1998 г. - специалност: „ Хранене и диететика”

 

Специализции:

 • Институт по хранене на АМН, Москва 1985 г.;
 • Национален институт по храни и хранене, Варшава 1987;
 • Европейски сертификационен курс по затлъстяване, Атина, 2000 г.
 • Клинично хранене, Маанстриит, 2008 г. ESPEN .

Професионално развитие:

1977 г. - ординатор, Вътрешно отделение, Окръжна болница, Търговище

От 1979 г. - асистент; старши асистент; главен асистент в Клиника по лечебно хранене и метаболитни заболявания, Медицински университет, София,

От 2002 г. - началник на Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика в УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”

От 2004 г. - доцент 

 

Дългогодишна клинична, експертна, лечебно-диагностична, преподавателска и научна дейност в областта на клиничната диететика и метаболитни заболявания.

 

Членство:

 • Българско дружество по ендокринология;
 • Член на управителния съвет на Българска диабетна асоциация;
 • Член на ръководството на Българското дружество по хранене и диететика;
 • Член на президиума на Атланто-евро-средиземноморска академия на медицинските науки;
 • Българска асоциация за изучаване на затлъстяване и съпътстващи заболявания (БАСОРД);
 • Българско дружество по ентерално и парентерално хранене и метаболизъм (БУЛСПЕН) – зам.-председател;
 • Член на Управителния съвет на СБМС (СНМД);
 • Европейска асоциация за изучаване на диабет;
 • Европейска академия на науките по хранене;
 • Европейско дружество по ентерално и парентерално хранене и метаболизъм (ESPEN);
 • Атланто-евро-средиземноморска академия на медицинските науки;
 • Европейска аcоциация за изучаване на затлъстяването.

Участие в научни форуми и публикации:

 • Над 100 научни публикации;
 • над 150 научни съобщения на национални и международни научни форуми;
 • член на редколегията на сп.”Диабет и метаболизъм”, на сп.”Скрипта периодика” и в.”Медицински магазин”;
 • Гл. редактор на сп. „Наука Диететика”.

Дисертационен труд за научна и образователна степен „доктор”„Подагра и хиперурицемия при затлъстяване ”, 1989 г.

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
35929432560
Дни за консултация

Понеделник

14:30 - 17:30

Платен прием
Доц. Даниела Попова дм създаде статус
2022
Транскатетърна аортна клапна имплантация чрез трансаортен хирургичен достъп
default image
Транскатетърна аортна клапна имплантация чрез трансаортен хирургичен достъп

Липсата на подходящ трансфеморален достъп за транскатетърно аортно клапно протезиране сам по себе...

Доц. Даниела Попова дм създаде статус
2018
Метаболитен синдром и диабет при напреднала възраст - терапевтични аспекти
default image
Метаболитен синдром и диабет при напреднала възраст - терапевтични аспекти

Презентацията е представена от доц. Даниела Попова - Клиника по метаболитно-ендокринни заболяван...

Публикации

Отслабващите не бива да свалят повече от 4 кг на месец
Публикация
Отслабващите не бива да свалят повече от 4 кг на месец
Всеки трети страда от метаболитен синдром, 1 от 10 българи с диабет
Публикация
Всеки трети страда от метаболитен синдром, 1 от 10 българи с диабет
Доц. Даниела Попова дм създаде публикация
2018
Отслабващите не бива да свалят повече от 4 кг на месец
default image
Отслабващите не бива да свалят повече от 4 кг на месец

Наднорменото тегло може да се съчетава с метаболитен синдром Наднорменото и поднорменото тегло ...

Доц. Даниела Попова дм създаде публикация
2015
Всеки трети страда от метаболитен синдром, 1 от 10 българи с диабет
default image
Всеки трети страда от метаболитен синдром, 1 от 10 българи с диабет

Българинът изяжда два пъти повече сол от препоръчителното и прехвърля нормата за мазнини, предимн...