За мен

Завършила медицина в Медицински Университет - Плевен през 1998 г.