За мен

Завършила медицина в Медицински Университет - Плевен през 1998 г.

Опит

5800, Плевен, България, Плевен
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)