Опит

9300, Добрич, България, бул. 25-ти Септември 68
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 18:30

Сряда

08:00 - 18:30

Вторник

08:00 - 14:00

Четвъртък

13:00 - 17:30

Петък

08:00 - 14:30

Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb