За мен

​Професионално развитие в областта на психиатрията: завеждащ селска здравна служба; Национален център по наркомании; амбулаторна практика по психиатрия;

Образование: Медицина, Медицинска академия, София


Специализации:
психиатрия


Професионално развитие в областта на психиатрията: завеждащ селска здравна

служба; Национален център по наркомании; амбулаторна практика по психиатрия;

Университетска болница „Царица Йоанна – ИСУЛ”, нациоанален отговорник по темата

„Насилие и здраве” към Световната здравна организация; редактор на Български

психиатричен журнал „Рецептор”


Членство: Български лекарски съюз, Колегиум частна психиатрияУчастие в научни форуми и публикации:

за 2010 г. – „Психиатрични срещи София-Скопие-Ниш”, юни, Ниш; Кръгла маса по

проблемите на насилие над деца, юни, Благоевград; Х конференция на Колегиум частна

психиатрия, септември, София; Среща на националните отговорници по превенция на

травми и насилие, организирана от Световната здравна организация, септември,

Лондон; Световен конгрес по превенция на травми и насилие, Лондон; Конгрес на

Българска психиатрична асоциация, ноември, Хисар; четири срещи, организирани от

формацевтични фирми за представяне на тяхна продукция.


Професионални интереси: Терапия на тревожни и депресивни разстройства; на

поведенчески проблеми, свързани със стила на хранене и при телесни болести; на

алкохолна зависимост; помощ при преодоляване на личностови кризи; проблеми на

поведението, възникващи в късна възраст

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Платен прием
Работи с осигурител
д-р Фанка Койчева dashboard.own_post_posted
2018
Алкохолизмът се разпознава при първия семеен скандал, свързан с пиенето
default image
Алкохолизмът се разпознава при първия семеен скандал, свързан с пиенето

Една от основните причини за появата на алкохолна зависимост у хората е високата обществена толер...

Публикации

Алкохолизмът се разпознава при първия семеен скандал, свързан с пиенето
Публикация
Алкохолизмът се разпознава при първия семеен скандал, свързан с пиенето