За мен

Д-р Стоянов е лекар по специалност Анестезиология и интензивно лечение

.