За мен

Ст.н.с. д-р Георги Иванов е консултант във Факултета по обществено здраве в Медицинския университет в Пловдив.

Д-р Иванов е преподавател в Медицинския университет в Пловдив от 1998 г. Той е основател на катедрата по "Обща медицина", където чете лекции до 2005 г. 

Основател е и на Факултета за обществено здраве, където става ръководител на катедра "Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина". 

Бил е шеф на катедра по здравен мениджмънт във Великотърновския университет през 1994-95 г. 

Завършва медицина в Пловдив през 1959 г. Започва практиката си като селски лекар. Бил е завеждащ на отделение, а след това и зам.-главен лекар на общинската болница в Асеновград. След това става главен експерт и областен лекар в Пловдив. 

Бил е шеф директор на ВТО "Медексим" за Северна Африка. 

Д-р Иванов е председател на Българското дружество по обща медицина.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
Платен прием
Работи с осигурител