За мен

Д-р Доровска е семеен лекар в ДКЦ-22 в София.

Завършва медицина в София. Специалност по вътрешни болести придобива преди повече от 22 години, а по "Обща медицина" - преди 2 години. 

В работата си има интереси в областта на неврологията и ревматологията. 

Работила е в Бърза помощ и в клиника по ревматология в София.