Опит

9700, Шумен, България, ул. Битоля 13
Работи с осигурител