Опит

9700, Шумен, България, пл. "Възраждане" № 1, ет. 3
Работи с осигурител