За мен

кардиолог в отделение "Кардиология" - Кардио център Понтика

Завършил е медицина в МУ-Плевен. Има специалности „Вътрешни болести” от ВМИ – София (2010) и "Кардиология". Асистент към I-ва кардиологична клиника към катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” към УМБАЛ-Плевен (2012) Докторант в Клиника по Кардиология и Ревматология „Проф.Кирил Чичовски” в УМБАЛ „д-р Георги Странски” гр. Плевен (2008) Работи като ординатор-терапевт в МБАЛ-Бургас в периода 2007 – 2008г. В Кардио център Понтика е от 2013г.