За мен

специалист – НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Завършва МУ - гр.Варна

Придобива специалност "Нервни Болести" в МУ - гр.София