За мен

Проф. Раев е началник на Клиниката по вътрешни болести към УМБАЛ Св.Анна-София.

  • Проф. Д. Раев е почетен член (Fellow) на Американската Сърдечна Асоциация и на Европейското Кардиологично Дружество. Член е и на Нюйоркската Академия на науките, Европейското и Американското дружества по хипертония. Той е председател на Работната Група по Хипертония към Българското Дружество по Кардиология.От 2009 г. е гл. редактор на сп. Българска кардиология. Той участва и в ред. колегиите на други медицински списания.
  • Има интереси в полето на артериалната хипертония (24-ч. мониторинг на артериалното налягане, централно аортно налягане). Автор и национален координатор на няколко научни проекта за изследване на контрола и вида на инициалната терапия на артериалната хипертония у нас. Проф. Д. Раев е автор на 229 научни трудове – 160 публикации (84 в чуждестранни списания) и 69 научни съобщения (43 на международни форуми), признати 2 рационализации и патент.
  • Проф. Раев е един от малкото у нас специалисти по клинична хипертония с диплома от Европейското Дружество по Хипертония. 
  • Той е сред първите участници в клинични проучвания и като главен изследовател има опит в над 120 международни клинични изпитвания, като на някои от тях е бил и национален координатор.

Опит

1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1
Дни за консултация

Четни дни

08:00 - 14:00

Нечетни дни

08:00 - 14:00

Работи с осигурител
проф. Димитър Христов Раев, дмн създаде публикация
2014
Ако лекуваме хипертония с неправилно подбрани медикаменти, можем да провокираме инсулт или диабет
Ако лекуваме хипертония с неправилно подбрани медикаменти, можем да провокираме инсулт или диабет

Хипертонията е социално значимо заболяване у нас, защото е много разпространена и е основната пр...

Публикации

Ако лекуваме хипертония с неправилно подбрани медикаменти, можем да провокираме инсулт или диабет
Ако лекуваме хипертония с неправилно подбрани медика...
Публикация