За мен

Началник на 1-ва Клиника по УНГ в УМБАЛ Царица Йоана - ИСУЛ.


Образование:

  • 1966-1973 - Висш медицински университет - София
  • 1979 - Специалност по УНГ болести
  • 1979-1980 - Специализация в Клиниката по УНГ болести на болница Фош – Париж – Лазерна хирургия в оториноларингологията
  • 1977 - Доктор на науките
  • 1975 - асистент
  • 1994 - доцент

Научна активност:

  • 127 публикации в български и чуждестранни списания по оториноларингология, участие в “Ръководство по УНГ болести” – учебник за студенти и специализанти 1998г.
  • Член на клуба на лекторите на Laboratoires Servier - Paris

Член е на:

  • Научното медицинско общество по оториноларингология
  • Съюз на глухите в България

Приоритети:

Гласова и онкологична хирургия

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ушно-носно-гърлени болести

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb