За мен

Проф. Момеков д.ф. е председател на Българското научно дружество по фармация и ръководител на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” при Фармацевтичен факултет на МУ, София.

 • Професор (от 2014), доцент (2011-2014), главен асистент (2007-2011), ст. асистент (2003-2007), асистент (1999-2003).
 • Има магистърска степен по фармация от 1998 г., а през 2003 г. придобива специалност по клинична фармация (ФФ, МУ-София). През 2007 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" по научна специалност:
  Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” с шифър 03.01.24.
 • Преподава задължителните дисциплини-„Фармакология”, „Фармакотерапия”, „Проблемни случаи във фармакотерапията” както и свободно избирателните дисциплини „Химиотерапия”, „Клетъчна и молекулярна фармакология”. 
 • Специализации и квалификационни курсове (извън придобитата специалност “Клинична фармация” по линия на СДК).
  Курс за следдипломна квалификация „Въведение в педагогиката”. Медицински факултет, МУ-София, 24.01.2000 г. – 04.02.2000 г.
  Специализиран курс “New PCR Technologies and Optimization Strategies” Eppendorf-Netheler-Hinz GmBH Marketing Training Center, София, юни, 2000 г.
  SOCRATES Intensive Program: “Liposome Technology and Application in Therapeutics”, Patras University, гр. Патра, Гърция, 1-11 септември 2003 г.
  ЕUROTOX Education Course „Basic Toxicology”, Боровец, 18-24 март, 2006 г.
  Курс за следдипломно обучение „Въведение във флоуцитометрията”, Министерство на здравеопазването, Национален център по заразни и паразитни болести, София, 13-15 април, 2010 г.

Опит

Преподавател
1000, София, България, ул. Дунав 2
Проф. Георги Цветанов Момеков създаде публикация
2021
Фармакология на молнупиравир
Фармакология на молнупиравир

Проф. Георги Момеков, дфн Ръководител на Катедрата по фармакология, фармакотерапия и токсикология...

Публикации

Фармакология на молнупиравир
Фармакология на молнупиравир
Публикация
Фармакологична характеристика на favipiravir и remdesivir като средства за лечение на COVID-19
Фармакологична характеристика на favipiravir и remde...
Публикация
Проф. Георги Цветанов Момеков създаде публикация
2020
Фармакологична характеристика на favipiravir и remdesivir като средства за лечение на COVID-19
Фармакологична характеристика на favipiravir и remdesivir като средства за лечение на COVID-19

Приложения документ е миниобзор на фармакологичната характеристика на favipiravir и remdesivir ка...

Проф. Георги Цветанов Момеков създаде публикация
2020
Кратък преглед на фармакологичната характеристика, профилите на безопасност и лекарствените взаимодействия при проучваните средства за лечение на COVID-19
Кратък преглед на фармакологичната характеристика, профилите на безопасност и лекарствените взаим...

Приложеният документ е анекс към разработения от Научния съвет към МС „Проект за прагматичен фарм...

Дискусии

COVID-19 асоциирани пневмонии и антибиотична резистентност
COVID-19 асоциирани пневмонии и антибиотична резисте...
дискусия
Проф. Георги Цветанов Момеков създаде публикация
2018
Черен дроб и лекарства- ''Война и мир'' /Презентация/
Черен дроб и лекарства- ''Война и мир'' /Презентация/

В черния дроб се осъществява биотрансформацията на по-голяма част от ксенобиотиците.   Черният др...

Проф. Георги Цветанов Момеков създаде публикация
2017
Проф. Георги Цветанов Момеков създаде публикация
2016
Разширени вени - причини, симптоми и лечение (ВИДЕО)
Разширени вени - причини, симптоми и лечение (ВИДЕО)

Какво е хронична венозна недостатъчност и кога възниква?Хроничната венозна недостатъчност е забол...

Проф. Георги Цветанов Момеков създаде публикация
2015
Лекарствени взаимодействия с анаболни стероиди и мониториране
Лекарствени взаимодействия с анаболни стероиди и мониториране

Медицинската употреба на анаболните стероиди става все по-ограничена. Всички индикации, при които...

Проф. Георги Цветанов Момеков създаде публикация
2014
За да са ефективни, пробиотиците трябва да са живи
За да са ефективни, пробиотиците трябва да са живи

Наблягам на това, че те трябва да са живи, защото много фирми предлагат пробиотици, но не е лесно...