Последователи
д-р Милена Стамова
д-р Милена Стамова
Общопрактикуващ лекар
д-р Никола Радев
д-р Никола Радев
Гастроентерология
Д-р Нина Недева
Д-р Нина Недева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Живка Петрова
д-р Живка Петрова
Общопрактикуващ лекар
д-р Пенка Гетова
д-р Пенка Гетова
Вътрешни болести
д-р Даниел Янков Димов, дм
д-р Даниел Янков Димов, дм
Акушерство и гинекология
д-р Нели Георгиева
д-р Нели Георгиева
Клинична лаборатория
д-р Вяра Николова
д-р Вяра Николова
Общопрактикуващ лекар
д-р Margarita Nedelcheva Koleva
д-р Margarita Nedelcheva Koleva
Общопрактикуващ лекар
д-р Димитър Богданов Георгиев
д-р Димитър Богданов Георгиев
Ендокринология и болести на обмяната
...