За мен

Началник на Трето УНГ отделение по детска оториноларингология м УМБАЛ Царица Йоана - ИСУЛ
 

 

doc

Опит

1000, София, България, ул. Искър 22
1000, София, България, ул. Бяло море 8
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Ушно-носно-гърлени болести
УНГ

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести
УНГ

Сертификати

Защо алергичният ринит е обект на диагностика от оториноларинголога
2017-03-11
Подход при диагностиката и лечението на серозен отит
2017-03-10
Функционално носно дишане
2017-03-09

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb