За мен

Специалист в оториноларингология и УНГ онкология.

Специалист в  оториноларингология и УНГ онкология.

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ушно-носно-гърлени болести
Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести
Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb