За мен

Д-р Костова е началник на Първо очно глаукомно отделение на Клиниката по очни болести в УМБАЛ Александровска, София

Образование

2014 г. - Магистър по ,,Обществено здраве и здравен мениджмънт”- ФОЗ при МУ- София, диплома № 031803/22.05.2014

2010 г. - Придобита специалност по Очни болести, диплома № 015689

2009 г. - Придобита диплома за образователна и научна степен ,, Доктор” № 33202/19.05.2009

Защитена дисертация на тема: Ролята на пахиметрията в диагностиката на Първичната откритоъгълна глаукома

1997-2003 г. - Магистър лекар, Медицински университет – София, Медицински факултет, диплома № 10700/14.11.2003

1992-1997 г. - Специалист по немски език и литература, Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан”- Стара Загора

Квалификация

2001 г. - IFMSA сертификат за обучение в Очна клиника – AKH-Виена, Австрия

2002 г. - IFMSA сертификат за обучение в Очна клиника – AKH-Виена, Австрия

2002 г. - Сертификат за владеене на немски език „Goethe Institut”- София

2003 г. - Сертификат от учебна програма за размяна на студенти „Leonardo da Vinci”- 15 седмици стаж в Университетска болница – Дрезден, Германия

2007 г. - Сертификат за обучение в Очна клиника в Университетска болница- Вюрцбург, Германия

Професионален опит

От 2004 г. до сега в Клиника по очни болести на УМБАЛ „Александровска”- София

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
35929230415
Платен прием
Работи с осигурител
д-р Станислава Костова създаде публикация
2014
Глаукома се открива  и при нормално вътреочно налягане (ВИДЕО)
default image
Глаукома се открива и при нормално вътреочно налягане (ВИДЕО)

Кога започват да стареят очите? Когато завършат процесите на растеж и развитие, почват дегенерати...

Публикации

Глаукома се открива  и при нормално вътреочно налягане (ВИДЕО)
Публикация
Глаукома се открива и при нормално вътреочно налягане (ВИДЕО)