За мен

Завършено висше медицинско образование през 1974 година - Медицинска академия.

Завършено висше медицинско образование през 1974 година - Медицинска академия, Медицински факултет - Варна. Диплома № 002297 от 20.01.1975 г.

Призната специалност по детски болести през 1981 година. Диплома № 22835 от 01.06.1981 г.

Призната специалност по детска ревмокардиология през 1993 г. Диплома № 41699 от 01.06.1993

Професионална кариера:

От 1975 година - Окръжна болница - гр. Велико Търново.

От 1984 година - Първа детска специализирана болница - гр. София.

От 1995 - 1997 година - Районна болница - гр. Хомс, Либия.

От 2001 година - Трета районна болница -  СБАЛССЗ ЕАД - гр. София.

От 2011 година - МБАЛ Национална кардиологична болница ЕАД - гр. София.

Опит

1000, София, България, ул. Коньовица 65
по график
Работи с осигурител