За мен

Завършила ВМИ-Варна, специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

Работи в кабинет по физиотерапия и рехабилитация в ДКЦ 2 -Плевен.