За мен

​Научна степен - Доктор по медицина Образование - висше, медицина

Научна степен-Доктор по медицина

Образование-висше, медицина

Специализации:
- 1990-1994, Клинична лаборатория, Катедра по Клинична Лаборатория и Клинична Имунология, Медицински университет-София; - 04-06 1996, Придобити и вродени нарушения на хемостазата и фибринолизата. Диагноза на хематологични болести в периферна кръв и костен мозък. Лечение на пациенти с тромбофилни заболявания и антикоагулантна терапия., KLINISCHES INSTITUT F?R MEDIZINISCHE UND CHEMISCHE, LABORDIAGNOSTIK,VIENNA, AUSTRIA; - 04/2000, " Основи на здравния мениджмънт", Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт, МУ- София; - 10-12/2003, Имунологични методи: клетъчен и хуморален имунитет; диагностика на имунологичните заболявания; лечение на имунологичните заболявания, Основен курс за следдипломна квалификация -" Клинична имунология",Медицински университет, Катедра по Клинична Лаборатория и Клинична Имунология, София. - 05/2006, Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения по Наредба 18/20.06.2005 г. на МЗ, Министерство на здравеопазването, Национален център по опазване на общественото здраве.
Постижения в работата и специалността- Въвеждане в рутинната практика на: - ротационна тромбелестометрия за диагностика на нарушенията на хемостазата, както и разработване на алгоритъм за хемотрансфузионна терапия и проследяване при пациенти след сърдечни операции под ЕКК, - Хепарин индуцирана тромбоцитопения, маркери за тромбофилия: Протеин C, свободен протеин S, фактор Лайден, Антитромбин III, проследяване на терапията с хепарин и нискомолекулни хепарин посредством анти- Ха тест; - NGAL- маркер за остра бъбречна увред, pro-BNP и BNP- маркери за сърдечна недостатъчност, Прокалцитонин и Интерлевкин 6- маркери за възпаление.
Чужди езици: английски, руски.

Дейност в асоциации и научни организации: - Член на Националното дружество по Клинична лаборатория и секретар на Софийския клон; - Член на Международната асоциация за алтернативи в трансфузиологията (NATA); - Член на управителния съвет на "Българска Асоциация за Алтернативи в Трансфузиологията"(БААТА)

Опит

1000, София, България, бул. П. Славейков 52А
Платен прием
Работи с осигурител