За мен

​Завършил е медицина в Плевен, започнале медицинска практика през 1988 г. в гр.Левски като анестезилог–реаниматор.

Завършил е медицина в Плевен, започнале медицинска практика през 1988 г. в гр.Левски като анестезилог–реаниматор. През 1992 г. работи в Транспортна болница –София. От 1993 г. започва работа като асистент в КАРИЛ на Болница “Света Екатерина”след конкурс. В момента е главен асистент по анестезия и реанимация, преподавател на студенти и лекари на следдипломна квалификация. Специализирал еанестезиология и интензивно лечение в Германия, САЩ, Италия, Холандия. Участвале в международни конгреси.

Медицински интереси: тежки инфекциозни нарушения (сепсис,септичен шок), екстракорпорални методи на очистване на организма, нарушения в хемодинамиката. Медицински практики: анестезия в сърдечната хирургия, обезболяване при усложнени зъболекарски процедури.

Опит

1000, София, България, бул. П. Славейков 52А
Платен прием
Работи с осигурител