За мен

З​авършва медицина през 1985г. в Хумболдт Университет, Шарите, Берлин, Германия.

Завършва медицина през 1985г. в Хумболдт Университет, Шарите, Берлин, Германия. През 1994г. придобива специалност по Вътрешни болести, а през 1996 г. – втора специалност по Кардиология. От 1989 до 1994 г. е асистент, а от 1994 до 1996 г. – старши асистент в УНСБАЛ “Света Екатерина” ЕАД. За периода 2004 – 2005 г. е Началник Диагностично Консултативен Блок.

Опит

1000, София, България, бул. П. Славейков 52А
Платен прием
Работи с осигурител