Опит

1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 16:00

Платен прием
1000, София, България, бул. Пенчо Славейков 4, ет.2, офис 3
Дни за консултация

Понеделник

15:00 - 19:00

Вторник

15:00 - 19:00

Четвъртък

15:00 - 19:00

Платен прием

Образование

Кожни и венерически болести
Дерматология и венерология

Специалности

Кожни и венерически болести
Дерматология и венерология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb