За мен

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА НЕРВНАТА СИСТЕМА, МБАЛ-РУСЕ АД
2016 г. -  Академична длъжност "Доцент"
2014 г. – Придобита образователна и научна степен„Доктор по медицина“

2012 г. – Професионална квалификация по „Клинична невропсихология“ – Медицински университет София

2006 г. - Професионална квалификация по „Клинична електроенцефалография“ – Медицински университет София 2004 г. – 2005 г. – Магистратура по здравен мениджмънт, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ 1994 г. – Придобита специалност по нервни болести, Висш медицински институт - София 1982 г. – 1988 г. – Висше образование – магистратура по медицина, Висш медицински институт – Варна

Опит

Началник отделение
7000, Русе, България, ул. Независимост 2
35982887388
Платен прием
Работи с осигурител
Бургас вече има Медицински факултет
Бургас вече има Медицински факултет

След няколко оставащи акредитационни и административни процедури Медицинският факултет към Бургас...

Универсална дигитална мамографска система в Медицински център - Русе
Универсална дигитална мамографска система в Медицински център - Русе

„Медицински център – Русе“ ЕООД започна извършване на високоспециализирани скринингови и диагност...

Универсална дигитална мамографска ...

Публикации

МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ – СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ, ЛЕЧЕНИЕ И ЕФЕКТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ
МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ – СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ, ЛЕЧЕНИЕ И ЕФЕКТ...
Публикация
МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ – СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ, ЛЕЧЕНИЕ И ЕФЕКТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ
МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ – СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ, ЛЕЧЕНИЕ И ЕФЕКТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ

Мозъчно-съдовите заболявания са важен медицински и социален проблем – една от водещите причини за...